Εισαγωγή
Ιστορία
Οικισμοί
Αξιοθέατα
Παραλίες
Δραστηριότητες
Sifnos Elies Resorts
Επιχειρήσεις
Cafe - Bars
Καταστήματα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Ενοικιαση Αυτοκινήτων
Εξοπλ. Επιχειρήσεων
Καταδυτικά Κέντρα
Ξενοδοχεία
Ταβέρνες & Εστιατόρια
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
Τουριστικά Είδη & Είδη Δώρων
Yachting Services
Πληροφορίες
Δήμος Σίφνου
Αγγειοπλαστική
Από νησί σε νησί
Πωλήσεις Ακινήτων
Οι φωτογραφίες σας
Φωτογραφίες Σίφνου
Δελτίο Καιρού Σίφνου
Επικοινωνήστε μαζί μας
Online Hotel booking

 

Ταβέρνες & Εστιατόρια

Όνομα Είδος Περιοχή Τηλ (κωδ: 22840)
     
Εστιατόριο Κυκλάδες Εστιατόριο Πλατύς Γυαλός 71220, 71320
Φαξ: 71276
Τηλ Κέντρο: 71276
     

 


Links: www.check4booking.com, www.wcn.gr, www.milos-island.info,
www.mymykonos.eu, www.serifos-island.com, www.kythnos-island.com, www.webcyclades.com


© 2006-2013 Best Travel Deals LLC